Byggföretag

Kontor

Bostad

Hotell

Industri

AJS Måleri samarbetar mest med små till medelstora byggföretag och entreprenörer.

Vi utför måleriarbeten i samband med nyproduktion och renovering & underhåll av kontorsfastigheter, flerbostadshus, hotellfastigheter och industrifastigheter. Vi erbjuder även måleriservice. Med hjälp av våra servicebilar har vi möjlighet att snabbt vara på plats vid behov av oplanerade åtgärder eller service.