Socialt engagemang

AJS Måleri stöder familj i Sofias Änglar

”Vi fortsätter vår satsning på ungdomarna i närområdet. Vi stöder Älvsjö aik pojkar 06 grön @aaikp06gron i deras satsning för framtiden och #gothiacup . Ungdomsidrotten är nog ett av samhällets viktigaste hörnstenar som fostrar tusentals ungdomar i vårt land årligen. Och en stor eloge till alla föräldrar som ställer upp ideellt i ur och skur, inte bara för sina egna barn utan också alla andras. Ni gör en fantastisk insats. Kör hårt grabbar!”